h

Vukovar na dlanu

Zgrada Magistrata

Zgrada Magistrata, izgrađena za potrebe vođenja gradske samouprave, građena je u stilu kasne klasicističke arhitekture. U timpanonu je upisana godina nastanka MDCCCXVIII (1818.) DOMUS OPPIDANA. Fasada je razigrana kapistelima i pilastrima. U prizemlju su ispod katnih prozora lučni otvori. Nakon obnove u njoj je smješten Hrvatski radio Vukovar.

Moja lokacija

Zgrada Magistrata
  • Adresa: Dr. Franje Tuđmana 13, Vukovar
Skip to content