h

Vukovar na dlanu

Hrvatski dom Vukovar (Gradsko kazalište)

Zgrada Hrvatskog doma, prema projektu arhitekta Aleksandra Freudenreicha, izgrađena je zajedničkim nastojanjem tadašnjih hrvatskih kulturnih udruga i otvorena 1922., a aneks zgrade s ulične strane dograđen je 1966. godine. Nakon ratnog razaranja 1991. godine zgrada je 2007. obnovljena i svečanoj kazališno-koncertnoj dvorani, s oko 300 mjesta u gledalištu, u velikoj je mjeri vraćen prvotni oblik u kasnosecesijskom i art déco stilu. Od svojih početaka zgrada je jedno od središta društvenog i kulturnog života u gradu. Danas je sjedište gradske Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, koja se u prvom redu bavi organizacijom scenskih i glazbenih događanja. U foajeu se priređuju izložbe.

Moja lokacija

Hrvatski dom Vukovar (Gradsko kazalište)
  • Adresa: J. J. Strossmayera 20, Vukovar
  • Email: hrvatski.dom.vukovar@vu.t-com.hr
  • Web: http://www.hrvatskidomvukovar.hr
Skip to content