h

Vukovar na dlanu

Bećarski križ

Najstarije i najveće vukovarsko ulično raspelo dalo je naziv cijelom dijelu Starog grada – Kod bećarskog križa. Raspelo je podignuto 1805. godine kao prvi kameni javni križ u gradu (stariji, iz 18.st., bili su drveni), a kao vapaj vjernika da ih očuva od kuge i bolesti. Tako i stoji u natpisu na križu: CHRISTE DOM(INE) FILI DEI VIVI MISERERE NOBIS – KRISTE SINE BOGA ŽIVOGA, SMILUJ NAM SE! . Još krajem 19. st. oko raspela je stajala kovana željezna ograda unutar koje su rasla patuljasta stabla. Svojim mjerilom i rustikalnom zanatskom obradom Bećarski se križ doimao kao element pučke javne plastike, iako njegove klasne profilacije i uresi nose jasan klasicistički kod. Lokalne srpske vlasti srušile su raspelo 1996. godine, ali je faksimilno rekonstruiran te je 2009. godine ponovno postavljen.

Moja lokacija

Bećarski križ
  • Adresa: Trg hrvatskih branitelja, Vukovar
Skip to content