h

Vukovar na dlanu

Kruzeri – informacije

Dunav – druga po veličini europska rijeka prođe 2850 km kroz deset zemalja, na svom putu od izvora do ušća.

Obala Dunava na području Vukovar-Ilok promenada je dvoraca, muzeja, arhitektonskih povijesnih cjelina, arheologije, prirodne baštine, biciklističkih ruta, bogatog stola i  vrhunskih srijemskih vina.

INFORMACIJE O PRISTANIŠTU – PUTNIČKI TERMINAL VUKOVAR

Kontakt:

Lučka uprava Vukovar

Parobrodarska 5

32000 Vukovar

Tel: 00385 (0)32 450 255

E-mail: office@luv.hr

Web: https://luv.hr/en/cruising-generally/

TEHNIČKI PODACI:

LOKACIJA PUTNIČKOG TERMINALA: rkm 1333 + 000 desna obala rijeke Dunav

Namjena: Putničko pristanište

Obaloutvrda: cjelovita

Vrsta obale: kosa

Vrsta pontona: plutajući pristan – čelik

Broj vezova : 1 vez

Najveći dopušteni broj brodova: 3 broda

Dužina plutajućeg pristana: 75,20 m

Maksimalna širina plutajuće pristana: 10,00 m

Dodatne usluge na terminalu: opskrba vodom i strujom, zbrinjavanje otpada

Upravljanje: Lučka uprava Vukovar

Moja lokacija

Kruzeri – informacije
Skip to content