h

Vukovar na dlanu

Dom učenika Vukovar

Ocjeni:

Javna ustanova Dom učenika Vukovar je ugostiteljski objekt, koji pruža usluge smještaja i prehrane tokom cijele godine. Objekt raspolaže sa 52 sobe i ukupno 119 kreveta. Sobe u objektu dijelom imaju zasebne kupaonice, a dijelom imaju zajedničke kupaonice za dvije sobe, sa ulazom iz soba.

Usluge prehrane, pića i napitaka pružaju se u restoranu koji se nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta.

Moja lokacija

Dom učenika Vukovar
  • Adresa: Kralja Zvonimira 1, Vukovar
  • Email: dom.ucenika.vukovar@vk.t-com.hr