h

Što vidjeti i doživjeti Što vidjeti i doživjeti

 

Zgrada gradskog magistrata

Zgrada Magistrata, izgrađena za potrebe vođenja gradske samouprave, građena je u stilu kasne klasicističke arhitekture. U timpanonu je upisana godina nastanka MDCCCXVIII (1818.) DOMUS OPPIDANA. Fasada je razigrana kapistelima i pilastrima. U prizemlju su ispod katnih prozora lučni otvori. Nakon obnove u njoj je smješten Hrvatski radio Vukovar.

Moja lokacija

Zgrada gradskog magistrata
  • Adresa: Dr. Franje Tuđmana 13, Vukovar
Izjava o pristupačnosti
Skip to content