h b

Interaktivna karta Kalendar događanja

 

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

  • Vrijeme početka: Utorak, 14.11.2017. 13:00
  • Adresa: Hotel Lav - Dvorana Ružička, Vukovar, J.J. Strossmayera 18
  1. znanstveno-stručni skupVukovar ’91.

– dvadeset i šesta godina poslije“

„VUKOVAR  91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI“

Organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar