h b

Interaktivna karta Kalendar događanja

 

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

  • Vrijeme početka: Ponedjeljak, 13.11.2017. 13:00
  • Adresa: Hotel Lav, Dvorana Ružička, Vukovar, J.J. Strossmayera 18

20. znanstveno – stručni skup Vukovar 91 – dvadeset i šesta godina poslije

„VUKOVAR  91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI“

Organizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar