h b

Interaktivna karta Kalendar događanja

 

Advent u Vukovaru 2017.

  • Vrijeme početka: Nedjelja, 24.12.2017. 10:00
  • Adresa: Gradska knjižnica Vukovar, Pješačka zona Vukovar, Borovo naselje, Sajmište, Mitnica, Sotin

10,00 sati – Gradska knjižnica Vukovar:

Lanac prijateljstva

Radionicu vodi Matea Bijelonjić

 

10,30 sati – Pješačka zona Vukovar, Borovo naselje, Sajmište, Mitnica, Sotin:

Podjela girica